Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 22.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 22.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz 1372 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia  25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) i uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 5909) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu, zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego naboru wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2022 rok.

                                                                               § 2

Wykaz Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, którym Prezydent Miasta Skierniewice przyznał dotację celową z zakresu sportu, stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

                                                                               § 3

Klub Sportowy lub Stowarzyszenie otrzymujące dotację celową z zakresu sportu, zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji wniosku o przyznaną dotację celową z zakresu sportu na 2022 r., która stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Do aktualizacji należy dołączyć tygodniowy rozkład treningów (grupa treningowa – jej liczebność, dzień tygodnia, godzina, miejsce).

                                                                                 § 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

                                                                                 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                      Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

 W załączeniu:

  • Treść zarządzenia
  • Wyniki
  • Aktualizacja

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-02-02 14:45

Edycja artykułu - Natalia Bielska

2022-02-02 14:45

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-02-02 14:45

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-02-02 14:45

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.