Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 27.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 27.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zmian składu komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) i Uchwały Nr XXXVII/132/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (Dz. Urz.Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 6445)   zarządza się, co następuje:

§ 1

Komisje konkursowe do zaopiniowania ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Miasta Skierniewice będą obradowały w składzie: 

 

1. Komisja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 

Przewodniczący Komisji:

1/ Edyta Cieślak – Sekretarz Miasta

Członkowie:

2/ Barbara Jarczewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,

3/ Iwona Jabłońska –  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

4/ Natalia Bielska – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

 

2. Komisja w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Przewodniczący Komisji:

1/ Edyta Cieślak – Sekretarz Miasta

Członkowie:

2/ Magdalena Broniarek - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Karol Rzepecki - Wicedyrektor Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach,

4/ Ewa Sadowska – członek komisji, zgłoszony przez Klub Uczelniany AZS PWSZ Skierniewice.

§ 2

Obsługę techniczną komisji wymienionych w § 1 powierzam Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta .

§  3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                      Eugeniusz Góraj

                                                                                              Zastępca Prezydenta Miasta

W załączniku:

  • Treść zarządzenia

                                                                                 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-02-15 13:14

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-02-15 13:14

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.