Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Ochrona środowiska » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach » Informacja Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Skierniewice, dnia: 22 marca 2022 r.

     PREZYDENT

MIASTA SKIERNIEWICE

 

Znak:GK.6220.2.2021

 

I N F O R M A C JA

Prezydenta Miasta Skierniewice

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2373, z późn. zm.)

Prezydent Miasta Skierniewice

podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 21 marca 2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:GK.6220.2.2021 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia przez CRYOGAS M&T POLAND S.A. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji odparowania ciekłego gazu ziemnego LNG wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 9/1. obręb geodezyjny nr 4 miasta Skierniewice przy ulicy Jana III Sobieskiego 83, w Skierniewicach na potrzeby Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Skierniewicach z siedzibą przy ulicy Jana III Sobieskiego 83, 96-100 Skierniewice.

 

Z pełną treścią decyzji, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Senatorska 12, pokój 120, - w dniach poniedziałek, wtorek, środoa, czwartek, piątek godz. 800-1600.

 

Zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszcza się od 22.03.2022 r. do 05.04.2022 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1,

- na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice,

- w pobliżu miejsca inwestycji/

 

Z up. Prezydenta Miasta

mgr inż. Jan Jakimowicz

Zastępca Naczelnika

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-03-22 11:02

Edycja artykułu - Marek Rdest

2022-03-22 11:02

Dodanie artykułu - Marek Rdest

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory Samorządowe 7 Kwietnia 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.