Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 74.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 74.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Skierniewice konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu pod nazwą „Budżet Obywatelski Miasta Skierniewice na 2023 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 11 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta Skierniewice konsultacji społecznych dotyczących wydzielonej części wnoszonego przez Prezydenta Miasta Skierniewice projektu budżetu Miasta Skierniewice, zwanej dalej Budżetem Obywatelskim Miasta Skierniewice na 2023 rok.

§ 2. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice

§ 3 Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Skierniewice.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Prezydenta Miasta

            Jarosław Chęcielewski

           Zastępca Prezydenta Miasta

 

W załączeniu:

  • Treść zarządzenia
  • Harmonogram
  • Wzór listy poparcia
  • Formularz
  • Uchwała
  • Mapa z podziałem na rejony
  • Wykaz ulic z podziałem na rejony

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-04-20 14:12

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-04-20 14:12

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-04-20 14:12

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-04-20 14:12

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-04-20 14:12

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-04-20 14:12

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-04-20 14:12

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-04-20 14:12

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.