Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 53.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2020 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 53.2020 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 3 marca 2020r. w sprawie określenia procedowania w zakresie rozpatrywania zgłoszeń o nabyciu i zbyciu pojazdów oraz złożenia wniosku o zarejestrowanie nie będącego nowym pojazdem sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w kontekście spełnienia wymogów określonych w art. 140 mb i art. 140 n ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Na podstawie art. 140 mb oraz art. 140 n ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
ruchu o ruchu drogowym tj. (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym tj. (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z
późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym za naruszenie terminów
zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu oraz złożenia wniosku o zarejestrowanie pojazdu nie
będącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, wymiar kary nakładany będzie
w przedziale od 200 zł do 1000 zł.

§2

Kary, o których mowa w § 1 będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej w oparciu
o poniższe kryteria:

 1. Zakres naruszenia okresu jaki upłynął od daty zbycia/nabycia pojazdu bądź złożenia
  wniosku o zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z UE, wymiar kary ustala się następująco:
 1. 31-60 dni – 200 zł,
 2. 61-90 dni – 400 zł
 3. 91-180 dni – 600 zł
 4. 181-365 dni 800 zł,
 5. powyżej 365 dni – 1000 zł.
 1. Powtarzalność naruszenia powoduje zwiększenie wymiaru kary ustalonej w pkt. 1 o 100%,
 2. Korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy tj. nie poniesione koszty związane
  z rejestracją pojazdu,
 3. Maksymalny wymiar kary nie może przekroczyć kwoty 1000 zł.

§ 3

Kary wnoszone są na odrębny rachunek bankowy Urzędu Miasta Skierniewice w terminie
14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.

§ 4

W przypadku braku wpłaty po upływie 14 dni sprawę przekazuje się do Wydziału
Finansowego celem podjęcia czynności związanych wz wyegzekwowaniem kary.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                               PREZYDENT MIASTA

                                                                               Krzysztof Jażdżyk

 

 

Treść zarządzenia znajduje sięw załączniku.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-04-22 10:56

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2022-04-22 10:53

Dodanie artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.