Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 26 2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 26 2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Miasta Skierniewice w 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XXV/103/2020 Rady Miasta Skierniewice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Skierniewice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisje konkursowe do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, których regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Komisja w zakresie turystyki i krajoznawstwa w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Dawid Szymczak – p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji,

3/ Przemysław Rybicki – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Skierniewice,

4/ Beata Hołdaj – Wydział Kultury i Promocji,

5/ Malwina Malcharek – Wydział Kultury i Promocji,

6/ Anna Traut-Seliga – ekspert.

 

2. Komisja w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Dawid Szymczak – p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji,

3/ Zbigniew Sawicki – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych,

4/ Przemysław Rybicki – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Skierniewice,

5/ Beata Hołdaj – Wydział Kultury i Promocji,

6/ Malwina Malcharek – Wydział Kultury i Promocji,

7/ Agnieszka Kubik – ekspert .

 

3. Komisja w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w składzie:

Przewodniczący Komisji:

1/ Dawid Szymczak – p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji

Członkowie:

2/ Zbigniew Sawicki – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych,

3/ Beata Hołdaj – Wydział Kultury i Promocji,

4/ Malwina Malcharek – Wydział Kultury i Promocji,

5/ Przemysław Rybicki – Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Skierniewice,

6/ Renata Libera – ekspert.

§ 3

Obsługę techniczną komisji wymienionych w § 2 powierza się Wydziałowi Kultury i Promocji Urzędu Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk

 

W załącznikach znajdują się:

  • Treść zarządzenia
  • Regulamin Pracy Komisji Konkursowej
  • Oświadczenie do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
  • Karty ocen do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-23 14:47

Edycja artykułu - Dawid Szymczak

2021-02-23 14:47

Edycja artykułu - Dawid Szymczak

2021-02-23 14:47

Dodanie załącznika/ załączników - Dawid Szymczak

2021-02-23 14:47

Dodanie załącznika/ załączników - Dawid Szymczak

2021-02-23 14:47

Dodanie załącznika/ załączników - Dawid Szymczak

2021-02-23 14:47

Dodanie załącznika/ załączników - Dawid Szymczak

2021-02-23 14:47

Dodanie artykułu - Dawid Szymczak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.