Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ponowne ograniczenia w obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » Ponowne ograniczenia w obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice

Podtytuł: Z dniem 1 marca 2021 roku Urząd Miasta Skierniewice wprowadza ponowne ograniczenia w obsłudze interesantów. Zasady bezpośredniej obsługi zostały ustalone w komunikacie Prezydenta Miasta z dnia 13 października 2020r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. poz. 1758), ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta Skierniewice, z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

 1. przyjmowanie Interesantów przez pracowników Urzędu następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem Wydziału właściwego do załatwienia sprawy. Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika Urzędu potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu,
 2. przybycie Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona z pracownikiem Urzędu, może skutkować odmową zgody na wejście Interesanta na teren Urzędu,
 3. osoby wchodzące na teren Urzędu są obowiązane stosować środki do dezynfekcji rąk, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących, 
 4. przez cały czas trwania wizyty w Urzędzie Interesant zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących, 
 5. dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących Interesantów),
 6. na terenie Urzędu wraz z umówionym Interesantem mogą przebywać osoby trzecie, tylko w przypadku gdy ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy, tj. w przypadku obsługi: dziecka do ukończenia 13. roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie; osoby wymagającej pomocy tłumacza; innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, 
 7. na terenie Urzędu obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników Urzędu - wymagane jest zachowanie 2m odległości między Interesantem a pracownikiem Urzędu,
 8. w trakcie przebywania na terenie Urzędu Interesant ma obowiązek ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) oraz obowiązek stosowania się do komunikatów i oznaczeń dotyczących zasad przemieszczania się, w szczególności Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż umówione stanowisko obsługi,
 9. Interesant powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w Urzędzie,
 10. umówiona wizyta w Urzędzie nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji przewidzianych w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Opłaty i należności będą mogły być bezpośrednio regulowane w kasie Urzędu Miasta, jednakże ze względów bezpieczeństwa w pierwszej kolejności prosimy o dokonywanie płatności drogą elektroniczną (numery rachunków są dostępne w BIP, zakładka: konta bankowe). 

Z uwagi na bezpieczeństwo innych Interesantów i pracowników Urzędu w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście na teren Urzędu. 

Godziny pracy Urzędu: 8.00 –16.00

Zaleca się następujące formy kontaktu Interesantów Urzędu Miasta Skierniewice:

 • korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, ponadto wszelkie podania i wnioski można wrzucać do specjalnej skrzynki podawczej, która została ustawiona przy wejściu do Ratusza.  
 • kontakt z Biurem Obsługi Interesanta tel. 46 834-51-66
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP (epuap.gov.pl)
 • telefoniczny z poszczególnymi wydziałami/referatami Urzędu Miasta (numery telefonów do wydziałów/referatów są dostępne po kliknięciu tutaj).

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-26 15:58

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-02-26 15:53

Edycja artykułu - Jonasz Łapiński

2021-02-26 15:53

Edycja artykułu - Jonasz Łapiński

2021-02-26 15:51

Edycja artykułu - Jonasz Łapiński

2021-02-26 15:49

Dodanie artykułu - Jonasz Łapiński

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.