Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

Podtytuł: z dnia 11.08.2022r.

Skierniewice, dnia: 11 sierpnia 2022 r.

 

        PREZYDENT

MIASTA SKIERNIEWICE

 

 

Znak:GK.6220.2.2022

 

OBWIESZCZENIE O ZEBRANYCH

DOKUMENTACH I MATERIAŁACH

PRZED WYDANIEM DECYZJI

 

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735, z późn. zm.), oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 , z późn. zm.)

 

zawiadamia się strony,

 

że Prezydent Miasta Skierniewice zebrał dowody i materiały w postępowaniu prowadzonym na wniosek pełnomocnika JHM Development S.A. w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18A, 96-100 Skierniewice w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice z dnia 21 października 2021 r. znak:ROŚ.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną, układem drogowym, parkingami, małą architekturą na działkach o nr ew. 568/2 i 569/1, w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Skierniewice przy ul. Armii Krajowej w Skierniewicach.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miasta Skierniewice, Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Senatorska 12, pokój 120, w dniach poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.800-1600 z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty dokonania ogłoszenia .

 

Zawiadomienie zebranych materiałach i dowodach uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszcza się na okres od dnia 12 08.2022 r. do dnia 26.08.2022 r. na:

-tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice ul. Rynek 1

-na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice

-w pobliżu miejsca inwestycji

 

                                                                                                z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                Marek Rdest

                                                                                                Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

                                                                                                i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia i Komunikaty.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-08-12 13:39

Dodanie artykułu - Marek Rdest

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.