Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 257.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2022 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 257.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 15 ust. 2a -2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2023 roku w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

  1. Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;

Członkowie:

  1. Karolina Sałek – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
  2. Barbara Jarczewska – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach;
  3. Jagoda Bajon  – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;

 

§ 2

Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Obsługę techniczną komisji konkursowej powierzam Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                                            Eugeniusz Góraj

   Zastępca Prezydenta Miasta

W załączeniu:

  • Treść Zarządzenia
  • Regulamin
  • Załączniki do Regulaminu
  • Oświadczenie

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-11-28 15:31

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-28 15:31

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-28 15:31

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-28 15:31

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2022-11-28 15:31

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.