Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZARZĄDZENIE Nr 4.2023 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 10 stycznia 2023 r.

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023 » Zarządzenia Prezydenta » ZARZĄDZENIE Nr 4.2023 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 10 stycznia 2023 r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. Poz.40) art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia  25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.) i uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 5909) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam nabór wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2023 r.

2. Treść ogłoszenia o naborze wniosków o dotację celową z zakresu sportu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

Ogłoszenie, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.um.skierniewice.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice www.skierniewice.eu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice w terminie od 10 stycznia 2023 r. –
31 stycznia 2023 r.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu
i Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Skierniewice.

 

 

                                                                                                         Prezydent Miasta

                                                                                                          Krzysztof Jażdżyk

W załączeniu:

  • Zarządzenie
  • Ogłoszenie
  • Załącznik 1 do ogłoszenia - klauzula
  • Załącznik 2 do ogłoszenia -  karta oceny
  • Uchwała
  • Załącznik 1 do uchwały - wzór wniosku
  • Załącznik 2 do uchwały - wzór sprawozdania

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2023.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-02-28 08:21

Edycja artykułu - Natalia Bielska

2023-02-28 08:21

Edycja artykułu - Natalia Bielska

2023-01-10 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-10 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-10 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-10 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-10 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-10 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-10 11:11

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-01-10 11:11

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.