Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wyświetl stronę główną » Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego » Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

2. Urząd Miasta Skierniewice udostępnia informację sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.).

3. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP, wymaga zachowania następujących warunków:

  • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Urząd Miasta Skierniewice;
  • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
  • pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana;
  • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania - oznaczania podobnego.

4. Ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na innej oficjalnej stronie internetowej Miasta niż BIP, wymaga zachowania warunków określonych w pkt. 3.

5. Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:

  • nie została udostępniona na stronie BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej Miasta;
  • ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

6.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w trybie wnioskowym, wymaga zachowania warunków określonych w  pkt. 3.

7. Urząd Miasta Skierniewice uprawniony jest nałożyć opłatę za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

8. Urząd Miasta Skierniewice ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, która została zamieszczona na BIP lub innej oficjalnej stronie internetowej Miasta, a także takiej która została udostępniona stosownie do złożonego wniosku.

9. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje sektora publicznego udostępnione przez Urząd Miasta Skierniewice ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

10. Urząd Miasta Skierniewice zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Do pobrania: ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 ze zm.).

Informacje

Rejestr zmian

2023-03-03 06:48

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2023-03-03 06:47

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2023-03-03 06:39

Dodanie artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.