Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » OBWIESZCZENIE o podjęciu uchwały Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023-2033

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) Prezydent Miasta Skierniewice zawiadamia, że w dniu 30 marca 2023 r. Rady Miasta Skierniewice podjęła uchwałę nr LV/34/2023 sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023-2033. Pełna treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skierniewice oraz do wglądu osób zainteresowanych w siedzibie Urzędu Miasta. 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skierniewice na lata 2023-2033 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą nr LV/33/2023 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Skierniewice (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2023 r. poz. 2900).  

Podstawowym celem sporządzenia Programu jest zaplanowanie kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych bądź środowiskowych, zidentyfikowanych na obszarze wskazanym do rewitalizacji. Program umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez gminę i jej jednostki organizacyjne, ale też i przez podmioty zewnętrzne. Projekt Programu zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

W związku z powyższym, zapraszam przede wszystkim mieszkańców Miasta Skierniewice oraz innych interesariuszy rewitalizacji do składania propozycji projektów rewitalizacyjnych celem ujęcia ich w zapisach GPR. Zgłaszane, planowane projekty powinny być zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, realizować założone cele i kierunki działań rewitalizacyjnych oraz oddziaływać w miarę potrzeb na sfery społeczną, gospodarczą, środowiskową lub przestrzenno-funkcjonalno-techniczną. Wnioski, podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, należy składać za pomocą formularza.

Zbieranie wniosków prowadzone będzie w okresie od 27 kwietnia do 11 maja 2023 roku poprzez złożenie formularza w siedzibie Urzędu Miasta, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urząd Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12 pok.108, 96-100 Skierniewice lub poprzez przesłanie go na adres e-mail: k.salek@um.skierniewice.pl. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę: „Zgłoszenie projektu rewitalizacyjnego do GPR Miasta Skierniewice”.

 

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk

 

 

W załączeniu:

  • Obwieszczenie
  • Informacja zgłoszenia projektów
  • Formularz

 

 

 

 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-04-27 15:33

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-04-27 15:33

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-04-27 15:33

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2023-04-27 15:33

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.