Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Protokół z rozeznania cenowego na wykonanie opinii

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » Protokół z rozeznania cenowego na wykonanie opinii

Podtytuł: Protokół z rozeznania cenowego

Protokół

rozeznania cenowego

zamówienia, o wartości przekraczającej 1.000 do 5 000 EURO

1. W celu udzielenia zamówienia: na wykonanie opinii dotyczącej dotyczącej ewentualnej zmiany stanu wody na gruncie (kierunku odpływu wody opadowej) z działki nr ew. 7 obręb geodezyjny nr 12 przy ul. Zaułek 1 w Skierniewicach na działki nr ew. 6 droga, obręb 12 Skierniewice i nr 3, obręb geodezyjny 12 miasta Skierniewice zlokalizowaną przy ulicy Zaułek 8 wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych wysokościowych na ww. działkach. ​

2. W dniu 05.03 2021 r.. zaproszono do udziału w postępowaniu wykonawców opinii poprzez umieszczenie na platformie zakupowej formularza zapytania cenowego, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

3. W terminie do dnia 22 marca 2021 r. do godziny 1000 przedstawiono poniższe oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena netto za wykonanie opinii

UWAGI

1.

HYDROPOL Janusz Knez

Niwy 20H, 26-021 Daleszyce

7.900,00 zł

 

2.

Kancelaria-Środowiska Sp. z o.o.

ul. Groszkowskiego 5 lok. 52

o3-475 Warszawa

5.940,00 zł

Brak wpisu na listę biegłych wojewódzkich lub sądowych w zakresie postępowań wodnoprawnych, melioracji wodnych, budownictwa wodnego lub budownictwa wodno-melioracyjnego.

3.

Biuro Usług Inżynierskich „UNIMEL” Sławomir Jamroż

ul. Krukowskiego 1, 26-600 Radom

6.800,00 zł

 


 

4. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Usług Inżynierskich „UNIMEL”’. Firma ta za wykonanie opinii dotyczącej dotyczącej ewentualnej zmiany stanu wody na gruncie (kierunku odpływu wody opadowej) z działki nr ew. 7 obręb geodezyjny nr 12 przy ul. Zaułek 1 w Skierniewicach na działki nr ew. 6 droga, obręb 12 Skierniewice i nr 3, obręb geodezyjny 12 miasta Skierniewice zlokalizowaną przy ulicy Zaułek 8 wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych wysokościowych na ww. działkach zaoferowała kwotę: 6.800,00 zł netto.

. ​

Skierniewice, dnia: 22.03. 2021 r.

Zatwierdzam/nie zatwierdzam

Podpis osoby upoważnionej

Z up. Prezydenta Miasta

Eugeniusz Góraj

Zastępca Prezydenta Miasta

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Ogłoszenia i Komunikaty.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-03-23 08:20

Edycja artykułu - Marcin Urbański

2021-03-22 12:54

Dodanie artykułu - Marek Rdest

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.