Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 44 2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 44 2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na świadczenie w 2021 roku usług z zakresu leczenia teleangiektazji dla mieszkańców Miasta Skierniewice oraz określenia jej trybu pracy.

Na podstawie art. 5a ust. 4, art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na świadczenie w 2021 roku usług z zakresu leczenia teleangiektazji dla mieszkańców Miasta Skierniewice, finansowanych z budżetu Miasta Skierniewice, zwaną dalej Komisją w składzie:

 

Przewodniczący Komisji:

1/ Jarosław Chęcielewski –  Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

Członkowie:

2/ Edyta Cieślak– Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

3/ Magdalena Broniarek - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych, 

4/ Jadwiga Majewska  - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych,

 

 

§ 2

1. Zadaniem Komisji jest opiniowanie ofert i przedłożenie Prezydentowi Miasta Skierniewice propozycji wyboru podmiotu, któremu zostanie zlecone świadczenie usług w zakresie leczenia teleangiektazji  dla mieszkańców Miasta Skierniewice.

2. Komisja pracować będzie zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4

Obsługę techniczną komisji wymienionej w § 1 powierzam Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezydent Miasta

Krzysztof Jażdżyk

 

W załącznikach znajdują się:

  • Treść zarządzenia
  • Regulamin pracy komisji
  • Załącznik nr 1 - Oświadczenie do regulaminu
  • Załącznik nr 2 - Ocena formalna
  • Załącznik nr 3 - Ocena merytoryczna

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-03-22 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-03-22 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-03-22 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-03-22 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-03-22 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-03-22 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-03-22 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-03-22 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-03-22 13:39

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-03-22 13:39

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.