Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wyświetl stronę główną » Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa » zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Podtytuł: w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024. 572 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023. 977 t.j.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nn 0,4kV na działkach nr Ew. 48/8, 48/7, 48/6, 48/5, 48/4, 48/2, 47/9, 47/1 w obrębie 2 przy ul. Starbacicha w Skierniewicach. W zawiązku z powyższym zawiadamia się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Floriana 9, pokój 7.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonanej po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 09.05.2024 roku.

Informacje

Rejestr zmian

2024-05-09 09:23

Dodanie artykułu - Joanna Winciorek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.