Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 115.2024 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2024 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 115.2024 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Miasta Skierniewice konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu pod nazwą „Budżet Obywatelski Miasta Skierniewice na 2025 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 11 Wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice stanowiących załącznik do uchwały Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta Skierniewice konsultacji społecznych dotyczących projektu budżetu Miasta Skierniewice w zakresie Budżetu Obywatelskiego, zwanych dalej Budżetem Obywatelskim Miasta Skierniewice na 2024 rok.

§ 2. Konsultacje odbywają się w trybie i na zasadach określonych uchwałą Nr IX/88/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2019 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice

§ 3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju  Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk

W załączeniu znajdują się:

1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Skierniewice

2) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

3) Formularz

4) Mapka rejony

5) Podział na rejony

6) Uchwała BO

7) Wzór listy poparcia

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-05-09 17:05

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2024-05-09 17:05

Dodanie załącznika/ załączników - Milena Dudzińska

2024-05-09 17:05

Dodanie załącznika/ załączników - Milena Dudzińska

2024-05-09 17:05

Dodanie załącznika/ załączników - Milena Dudzińska

2024-05-09 17:05

Dodanie załącznika/ załączników - Milena Dudzińska

2024-05-09 17:05

Dodanie załącznika/ załączników - Milena Dudzińska

2024-05-09 17:05

Dodanie załącznika/ załączników - Milena Dudzińska

2024-05-09 17:05

Dodanie załącznika/ załączników - Milena Dudzińska

2024-05-09 17:05

Dodanie artykułu - Milena Dudzińska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.