Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

zawiadomienie o wydaniu decyzji

Wyświetl stronę główną » Informacje Wydziału Architektury i Budownictwa » zawiadomienie o wydaniu decyzji

Podtytuł: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024, poz. 572) w związku z art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023, poz. 977) zawiadamia się, iż w dniu 10.06.2024 roku wydana została decyzja nr 8/2024 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach nr Ew. 333/14, 342/2, 319/1, 319/4, 319/5, 319/6 w obrębie 6 w Skierniewicach oraz umarzająca postępowanie w części dotyczącej działki nr Ew. 319/3 oraz fragmentów działek nr Ew. 342/2, 319/1 w obrębie 6 w Skierniewicach. W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Floriana 9 w pokoju 7.

Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonanej po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia 11.06.2024 roku.

Informacje

Rejestr zmian

2024-06-11 09:15

Dodanie artykułu - Joanna Winciorek

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.