Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 87.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 87.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skierniewicach w składzie:

 

1. Małgorzata Stefanowska - Przewodnicząca Komisji

2. Tomasz Rochmiński - Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Ewa Juraś - Sekretarz Komisji

4. Magdalena Broniarek - Członek

5. Agnieszka Kuchta - Członek

6. Violetta Kacprzyk-Puszcz - Członek

7. Sławomir Kamiński - Członek

8. Sylwester Staniszewski - Członek

9. Krystyna Cieślak - Członek

10. Zbigniew Wyszogrodzki - Członek

§ 2

Traci moc Zarządzenie  Prezydenta Miasta Skierniewic Nr 114.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.skierniewice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                  PREZYDENT    MIASTA

                                                                                        Krzysztof Jażdżyk

W załączniku zajduje się:

  •  Treść zarządzenia

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-06-09 16:07

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-06-09 16:07

Edycja artykułu - Natalia Bielska

2021-06-09 16:07

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Platforma zakupowa
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie utalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.