Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 9/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie nr 9/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Kapituły przyznającej tytuł „Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice”

Zarządzenie 9.2021

Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 22 stycznia 2021 r.

 

w sprawie powołania Kapituły przyznającej tytuł „Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z póź. zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Kapitułę przyznającą tytuł „Honorowego Ambasadora Miasta Skierniewice” w składzie:

 

Przewodniczący Kapituły

 1. Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice

 

Członkowie Kapituły

 1. Andrzej Melon – Przewodniczący Rady Miasta Skierniewice

 2. Barbara Widulińska – Starszy Specjalista ds. Komunikacji Zewnętrznej UM Skierniewice

 3. Monika Kotowska – Instruktor Tańca CKiS

 4. dr hab. prof. IO Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa

 5. dr Elżbieta Stokowska-Zagdan – Rektor Państwowej Uczelni im. S. Batorego
  w Skierniewicach

 6. Jolanta Juraś – Prezes Zarządu Skierniewickiej Izby Gospodarczej

 7. Dawid Szymczak – p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta Skierniewice

 8. Przemysław Rybicki – Rzecznik Prasowy UM Skierniewice

 9. Janina Szafrańska – Przewodnicząca Rady Seniorów

 10. Paulina Wodnicka – Redaktor Naczelna Radia RSC

 11. Anna Wójcik-Brzezińska – Redaktor Naczelna Głos Skierniewic i Okolicy

 12. Wojciech Kubik – Szef Redakcji Lokalnej Dziennik Łódzki, ITS

 13. Adam Sobieszek – InfoSkierniewice.pl

 14. Paweł Bruger – portal skierniewickie.pl

 15. Katarzyna Grabowska – Radio Łódź

 16. Magdalena Grajnert-Dzik – Radio RMF FM

 17. Lucyna Wiewiórka – Twój Kurier Regionalny

 

Sekretarz Kapituły

Katarzyna Kokocka – Inspektor Wydział Kultury i Promocji Miasta Skierniewice

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Kultury i Promocji Miasta Skierniewice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-25 14:56

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-01-25 14:53

Dodanie artykułu - Jonasz Łapiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.