Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 11/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie nr 11/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru uzupełniającego wniosków w ramach projektu pn. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021” realizowanego przez Miasto Skierniewice w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31, w związku z art. 11 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713, 1378) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Ustalam termin składania wniosków w naborze uzupełniającym o udzielenie dotacji na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019 -2020.

§ 2. 2. Informacja o terminie oraz zasadach składania wniosków o udzielenie dotacji stanowi załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 3. 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych w Urzędzie Miasta Skierniewice.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skierniewice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice.

 

Prezydent Miasta

 

Skierniewice

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 11. 2021

Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 26.01. 2021 roku

 

 

 

 Informacja o terminie oraz zasadzie składania wniosków w naborze uzupełniającym o udzielenie dotacji na dofinansowanie w programie Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019 -2020.

 

1. Nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice prowadzony będzie w terminie od dnia 01.02.2021 do dnia 31.03. 2021 roku.

 

2. Formularze wniosków dostępne są:

1) w wersji papierowej w Wydziale Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice, pok. 212.

 

2) w wersji elektronicznej pod adresem: www.bip.um.skierniewice.pl oraz na stronie www.skierniewice.eu w zakładce ,,Aktualności,,

 

3. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w wersji papierowej na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik nr 3 niniejszej informacji :

 

1) osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice , od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00,

 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1 ,

96-10 Skierniewice, z dopiskiem: ,, Wniosek o udzielenie dotacji – ,,Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych ‘’ na terenie Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019 -2020 – Nabór uzupełniający.

 

4. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do Urzędu Miasta Skierniewice.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-26 12:25

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2021-01-26 12:19

Dodanie artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.