Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 » Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) zarządzam, co następuje:

§ 1.1.Tworzy się Gminne Biuro Spisowe (GBS) z siedzibą w Urzędzie Miasta Skierniewice, 96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1, do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775) polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Miasta Skierniewice.

2. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Miasta Skierniewice:

  1. Barbara Guzewska – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
  2. Marzena Sosińska – koordynator Gminnego Biura Spisowego
  3. Agnieszka Szafraniec – członek Gminnego Biura Spisowego.

 

§ 2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należą zadania, o których mowa w art. 24 ustawy, a w szczególności:

  1. Zapewnienie funkcjonowania gminnego biura spisowego;
  2. Zapewnienie stanowiska komputerowego do przekazania danych w ramach samospisu internetowego;
  3. Zorganizowanie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  4. Współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  5. Współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych;
  6. Monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego;
  7. Współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Jażdżyk

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-01 15:46

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory Samorządowe 7 Kwietnia 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.