Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZARZĄDZENIE NR 174.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » ZARZĄDZENIE NR 174.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz uchwały nr XXXI/46/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2021 r.  w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zmienionej uchwałą nr XXXIV/76/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/46/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu umożliwienie mieszkańcom, lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym złożenie uwag dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030.

§ 2

Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 28 września 2021 r. do dnia 3 listopada 2021 r.

§ 3

1. Treść projektu Strategii Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie zbierania ustnych oraz pisemnych opinii i uwag.

3. Ustne opinie i uwagi będą zbierane w czasie spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia.

4. Pisemne opinie i uwagi zbierane będą z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

                                                            § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

 

                                                            § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                   

Z up. Prezydenta Miasta

 

  Jarosław Chęcielewski

 

W załącznikach znajdują się:

  • Treść zarządzenia
  • Ogłoszenie
  • Strategia Rozwoju Miasta Skierniewice na lata 2021-2030
  • Formulasz konsultacyjny

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-09-27 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-09-27 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-09-27 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-09-27 14:33

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-09-27 14:33

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.