Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

K O M U N I K A T

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia i Komunikaty » K O M U N I K A T

Podtytuł: Prezydent Miasta Skierniewice ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku.

 1. Kandydatów do komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) - z wyłączeniem podmiotów biorących udział w konkursie.
 2. Kandydatury osób można zgłaszać pisemnie do dnia 18 listopada 2021 r. do godz. 16.00                           w Urzędzie Miasta Skierniewice, Biuro Obsługi Interesanta ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice lub przesłać drogą elektroniczną na adres: n.bielska@um.skierniewice.pl
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej miasta www.skierniewice.eu oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice,  pokój nr  1.
 4. W przypadku zgłoszeń wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Skierniewice, potwierdzona pieczęcią wpływu.
 5. Kandydat na członka komisji konkursowej zobowiązany jest:
 1. zapoznać się z przepisami prawa regulującymi zasady zlecania zadań publicznych i udzielania dotacji, w tym w szczególności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 2. zapoznać się z warunkami otwartego konkursu ofert, określonymi w ogłoszeniu o tym konkursie.
 1. Zastrzega się możliwość dokonania wyboru członka komisji konkursowych spośród zgłoszonych kandydatów bez podawania uzasadnienia dokonania wyboru.
 2. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określi Prezydent Miasta Skierniewice stosownym zarządzeniem.
 3. Prace komisji odbywać się będą w godzinach pracy Urzędu.
 4. Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

                                                                                           Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                                Jarosław Chęcielewski

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-11-08 10:40

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-08 10:40

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-08 10:40

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.