Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o wynikach konsultacji projektu

Wyświetl stronę główną » Dotacje 2022 » Dotacje » Informacja o wynikach konsultacji projektu

Podtytuł: „Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LXXII/108/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Skierniewice wydał w dniu 18 października 2021 roku Zarządzenie Nr 189.2021 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Skierniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Ogłoszenie zgodnie z Zarządzeniem zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skierniewice i na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy Rynek 1, a także przy  ul. Senatorskiej 12. Konsultacje zgodnie z Zarządzeniem przeprowadzone zostały w terminie od 18 października do 28 października 2021 roku w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wykonanie Zarządzenia powierzono naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

           

W wyniku konsultacji wpłynęły następujące uwagi:

 

Lp.

Podmiot zgłaszający propozycje zmian

Treść opinii, uwagi lub propozycji

Stanowisko

jednostki opracowującej dokument

1.

Fundacja W Podróży

ul. Jesionowa 14/2 
05-817 Grodzisk  Mazowiecki
 

W dziale 7 Priorytetowe zadania publiczne zlecane organizacjom pozarządowym przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Skierniewice w sferze pożytku publicznego  rozszerzyć o działania edukacji publicznej w zakresie:

- rozwoju talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata oraz podróże;

- edukacja ekologiczna i aktywność na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

uwaga nie została uwzględniona

 

 

 

 

                                                                                              z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                          Jarosław Chęcielewski

                                                                                              Zastępca Prezydenta Miasta

W załączniku:

  • Informacja

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-01-20 13:52

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.