Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie nr 17/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie nr 17/2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2021 rok.

Zarządzenie Nr _17_2021

Prezydenta Miasta Skierniewice

z dnia 3 lutego 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru wniosków

o dotację celową z zakresu sportu na 2021 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) i uchwały Nr XIII/145/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 17 października 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 7 listopada 2019 r. poz. 5909) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Miasta Skierniewice sprzyjających rozwojowi sportu, zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ogłaszam wyniki otwartego naboru wniosków o dotację celową z zakresu sportu na 2021 rok.

 

§ 2

Wykaz Klubów Sportowych i Stowarzyszeń, którym Prezydent Miasta Skierniewice przyznał dotację celową z zakresu sportu, stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 3

Klub Sportowy lub Stowarzyszenie otrzymujące dotację celową z zakresu sportu, zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji wniosku o przyznaną dotację celową z zakresu sportu na 2021 r., która stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Do aktualizacji należy dołączyć tygodniowy rozkład treningów (grupa treningowa – jej liczebność, dzień tygodnia, godzina, miejsce).

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Eugeniusz Góraj

Zastępca Prezydenta Miasta

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-02-03 15:17

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-02-03 15:17

Dodanie załącznika/ załączników - Jonasz Łapiński

2021-02-03 15:16

Dodanie artykułu - Jonasz Łapiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.