Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 221.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 221.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie wzoru Karty Skierniewickiego Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu jej wydawania i użytkowania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) i § 4 uchwały Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia                   28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2019 r. poz. 2549) zmieniony uchwałą Nr XXXV/86/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr Nr VI/31/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Skierniewicach oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 4775)


    § 1. Określa się wzór Karty Skierniewickiego Honorowego Dawcy Krwi, który stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

    § 2. Ustala się regulamin wydawania i użytkowania Karty Skierniewickiego Honorowego Dawcy Krwi w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

    § 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.skierniewice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Skierniewice.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                            Prezydenta Miasta
                                                                 
                                                                            Krzysztof Jażdżyk
                                                         

W załącznikach:

  • Treść zarządzenia
  • Wniosek
  • Regulamin
  • Wzór karty

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-11-18 15:56

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-18 15:56

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-18 15:56

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-18 15:56

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-18 15:56

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.