Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenie Nr 222.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » Zarządzenie Nr 222.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 15 ust. 2a -2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję komisję konkursową do rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku w składzie:

Przewodniczący Komisji:
1) Jarosław Chęcielewski – Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice;
Członkowie:
2) Anna Walczak – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
3) Barbara Jarczewska – p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Skierniewicach;
4) Magdalena Broniarek  – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych;
5) Natalia Bielska – Wydział Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych.

§ 2
Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Obsługę techniczną komisji konkursowej powierzam Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                        Prezydent Miasta

                                        Krzysztof Jażdżyk

W załącznikach:

  • Treść zarządzenia
  •  Regulamin pracy komisji konkursowej
  • Wzór karty oceny formalnej
  • Wzór karty oceny merytorycznej
  • Oświadczenie

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-11-19 10:10

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-19 10:10

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-19 10:10

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-19 10:10

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-19 10:10

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-11-19 10:10

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.