Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZARZĄDZENIE Nr 237.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia i rejestry Prezydenta - Rok 2021 » Zarządzenia Prezydenta » ZARZĄDZENIE Nr 237.2021 PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z. 2020 r. poz. 1133 t.j.) oraz § 7 ust. 1 regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym będącego załącznikiem do Uchwały Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 3890)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaję nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. następującym trenerom i zawodnikom:
1) J….……... – trenerka UKS „VIS” Skierniewice, 200 zł brutto;
2) A….……... – zawodniczka UKS „VIS” Skierniewice, wyróżnienie;
3) M….……... – trener UKS „NAWA” Skierniewice, 300 zł brutto;
4) P….……... – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 1 100 zł brutto;
5) J….……... – zawodnik UKS „NAWA” Skierniewice, wyróżnienie;
6) A….……... – trener SS „Sportowe Wariacje”, 300 zł brutto;
7) A….……...– trenerka SS „Sportowe Wariacje”, 300 zł brutto;
8) A….……... – zawodniczka SS „Sportowe Wariacje”, 800 zł brutto;
9) W….……... – zawodnik SS „Sportowe Wariacje”, 400 zł brutto;
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


                                    PREZYDENT MIASTA
                                    
                                    Krzysztof Jażdżyk

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2022-01-25 08:32

Dodanie załącznika/ załączników - Dominik Grześkowiak

2022-01-25 08:31

Edycja artykułu - Dominik Grześkowiak

2021-12-02 15:09

Dodanie załącznika/ załączników - Natalia Bielska

2021-12-02 15:09

Dodanie artykułu - Natalia Bielska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Zamówienia publiczne
Wybory ławników sądowych na kadencję 2024-2027
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024
Urząd Miasta Skierniewice
96-100 Skierniewice, ul. Rynek 1
woj. Łódzkie
 
MIASTO SKIERNIEWICE
NIP: 836-18-35-552
Regon: 750147797
 
URZĄD MIASTA

NIP: 836-10-02-556
Regon:  000524306

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.