Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Urząd Miasta Skierniewice informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie Urzędu.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie Urzędu 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia Urzędu o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: umskier@um.skierniewice.pl,
2. faksem, na nr 46 834-51-51,
3. listownie na adres:

  Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1
  96-100 Skierniewice
 
Jednocześnie przypominamy, że z Urzędem można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: umskier@um.skierniewice.pl,
2. faksem, tel.: 46 834-51-51,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.: 725-505-200
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-51.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku Urzędu zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.

USŁUGA TŁUMACZ MIGOWEGO - LINK

Miasto Skierniewice uruchomiło również usługę tłumacza migowego on-line. Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Aby skorzystać z tego rozwiązania, osoba niesłysząca musi posiadać przy sobie smartfon lub komputer, wyposażony w dostęp do internetu. Na specjalnie przygotowanej stronie interesant może połączyć się z tłumaczem, który będzie pośredniczył w prowadzonej rozmowie.  Przy pomocy tłumacza on-line można załatwiać sprawy bezpośrednio lub telefonicznie, bez wychodzenia z domu. W przypadku połączenia telefonicznego wezwany na rozmowę tłumacz będzie pozostawał w zdalnym kontakcie zarówno z interesantem i urzędnikiem, co pozwoli na sprawną komunikację bez barier.