Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1014

ZARZĄDZANIE NR 254.2021

Podtytuł: w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Skierniewice o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych - szczegóły w załączniku