Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1027

UCHWAŁA XXXVIII/146/2021 Z 22 GRUDNIA 2021 ROKU

Podtytuł: w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/7/2018 r. z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów kulturalnych

W załączeniu treść Uchwały.