Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1033

UCHWAŁA XXXVIII/150/2021 Z 22 GRUDNIA 2021 ROKU

Podtytuł: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie i sprzedaż odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 45 na rzecz najemcy, wraz z prawem związanym w postaci współwłasności w częściach ułamkowych nieruchomości wspólnej oznaczonej numerem działki 750/3 o powierzchni 0,2327 ha, położonej w obrębie 2, przy ul. Melchiora Wańkowicza 4 w Skierniewicach

W załączeniu treść Uchwały.