Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1037

UCHWAŁA XXXVIII/154/2021 Z 22 GRUDNIA 2021 ROKU

Podtytuł: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Skierniewicach oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Skierniewicach

W załączeniu treść Uchwały.