Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1068

Interpelacje zgłoszone na XXXIX sesji Rady Miasta Skierniewice

Podtytuł: w dniu 21 stycznia 2022 roku

W załączeniu treść interpelacji złożonej przez:

oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta.