Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1079

Komunikat Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych

Treść komunikatu i formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach.