Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/11

Załącznik nr 3 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Skierniewice

Podtytuł: Wniosek o zabezpieczenie i udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego