Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1111

ZASADY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

Podtytuł: w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Skierniewice

Interesantów zgłaszających się w sprawie skarg i wniosków przyjmują:

Rejestracja osób zainteresowanych odbywa się osobiście lub telefonicznie w Sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Rynek 1, tel.46 834 51 00), od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Kolejność przyjęć interesantów ustala Sekretariat Urzędu Miasta Skierniewice, wyznaczając datę i godzinę przyjęcia.

Warunkiem przyjęcia przez Prezydenta Miasta osoby zainteresowanej jest wykorzystanie drogi służbowej, od pracownika merytorycznego przez naczelnika wydziału merytorycznego lub dyrektora/prezesa miejskiej jednostki organizacyjnej.

 

UWAGA:

Jeżeli dzień przyjęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu następnym.