Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1130

Zarządzenie 136.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok

Zarządzenie 136.2021 znajduje się w załączniku