Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1178

UCHWAŁA NR XXXVII/121/2021 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 25 listopada 2021 r.

Podtytuł: w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Skierniewice, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

W załączeniu treść uchwały