Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/12

Załącznik nr 4 do Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Skierniewice

Podtytuł: Oświadczenie o celu zabezpieczenia danych z monitoringu wizyjnego