Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1209

Zarządzenie Nr 62.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 28.03.2022 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, przyznanie nagrody w konkursach: Sportowiec Roku, Trener Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent Roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz § 1 Uchwały Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 3890)

zarządzam, co następuje

§ 1. Przyznaję nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w związku z wyłonieniem Sportowca Roku 2021, Trenera Roku 2021, Niepełnosprawnego Sportowca Roku 2021, Talentu Roku 2021, za osiągnięcia uzyskane w terminie 1 stycznia 31 grudnia 2021 roku:

 

 1. Marek Kujawski – zawodnik SS Sportowe Wariacje Sportowiec Roku 20212 500,00 zł brutto,

 2. Zuzanna Denisiewicz zawodniczka UKS NAWA Skierniewice2 200,00 zł brutto,

 3. Konrad Kowalczyk – zawodnik Unii Skierniewice Non-Profit Sp. z o.o.
  1
  800,00 zł brutto,

 4. Anna Wieczorek– zawodniczka SS Sportowe Wariacje – 1 500,00 zł brutto,

 5. Anna Kłosińska – zawodniczka UKS VIS Skierniewice – 1 500,00 zł brutto,

 6. Filip Nowicki – zawodnik UKS VIS Skierniewice – 1 000,00 zł brutto,

 7. Mateusz Bolimowski– zawodnik MMKS WOJOWNIK Skierniewice – 1 000,00 zł brutto,

 8. Piotr Kępczyński – zawodnik WOPR Oddział w Skierniewicach – 1 000,00 zł brutto,

 9. Zuzanna Łukasik – zawodniczka KSz PIĄTKA Skierniewice – 1 000,00 zł brutto,

 10. Damian Makuchzawodnik Unii Skierniewice Non-Profit Sp. z o.o.
  1 000,00 zł brutto,

 11. Jolanta Barska – trener UKS VIS SkierniewiceTrener Roku 2021 – 2 500,00 zł brutto,

 12. Zuzanna Łukasik– zawodniczka KSz PIĄTKA Skierniewice Niepełnosprawny Sportowiec Roku 2021 2 000,00 zł brutto,

 13. Borys Łyżeń – Talent Roku 2021 – 2 000,00 zł brutto.

   

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Miasta Skierniewice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

PREZYDENT MIASTA

 

Krzysztof Jażdżyk

 

W załączeniu: