Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1229

Uchwała XLII/23/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Skierniewice w 2022 roku”

W załączeniu treść Uchwały