Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1239

Uchwała XLII/33/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta położony przy ulicy Makowskiej