Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1245

Uchwała XLII/39/2022 z dnia 30 marca 2022 r.

Podtytuł: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta partnerskiego Łubnie w Ukrainie

W załączeniu treść Uchwały