Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1248

Ogłoszenie o wynikach naboru

Podtytuł: na stanowisko inspektor w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Prezydent Miasta Skierniewice informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Skierniewice do zatrudnienia na stanowisku

 

 INSPEKTOR

 w Referacie Zarządzania Kryzysowego,

 Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

wybrany został Pan Tomasz Michułka, zamieszkały: Pabianice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pan Tomasz Michułka spełnił niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Inspektora w Referacie Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Skierniewice. Wybór został dokonany z uwagi na posiadane wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz uzyskał pozytywną ocenę w procesie rekrutacji.

 

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia.