Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1274

ZARZĄDZENIE NR 184.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie wykonania planu budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok

Zarzadzenie znajduje się w załacznikach