Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1285

ZARZĄDZENIE NR 194.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok

Zarządzenie znajduje się w załączniku