Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1289

ZARZĄDZENIE NR 206a.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 206.2021 Prezydenta Miasta Skierniewice w sprawie zmian w planie budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok

Zarządzenie znajduje sie w załaczniku