Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1306

Zarządzenie Nr 70.2022 Prezydenta Miasta Skierniewice

Podtytuł: z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) art. 31 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z. 2020 r. poz. 1133 z poźn. zm.) oraz § 7 ust. 1 regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym będącego załącznikiem do Uchwały Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2018 r. Poz. 3890)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyznaję nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2021 r. następującym trenerom i zawodnikom (dane zanonimizowane):

 1. B............. – trener K Sz „Piątka” Skierniewice, 500 zł brutto;
 2. M............. – trener UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 3. A............. – trener UKS „NAWA” Skierniewice, 400 zł brutto;
 4. E............. – trener UKS „VIS” Skierniewice, 2 200 zł brutto;
 5. A............. – trener KS Art Station, 400 zł brutto;
 6. M............. – trener SS Radioorientacji Sportowej, 400 zł brutto;
 7. Z............. – zawodniczka K Sz „Piątka” Skierniewice, 1 100 zł brutto;
 8. J............. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 700 zł brutto;
 9. P............. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 600 zł brutto;
 10. Z............. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, 600 zł brutto;
 11. S............. – zawodnik UKS „NAWA” Skierniewice, 500 zł brutto;
 12. J............. – zawodnik UKS „NAWA” Skierniewice, 600 zł brutto;
 13. J............. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, wyróżnienie;
 14. N............. – zawodniczka UKS „NAWA” Skierniewice, wyróżnienie;
 15. M............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 16. O............. – zawodniczka KS Art Station, 500 zł brutto;
 17. J............. – zawodnik KS Art Station, 300 zł brutto;
 18. Z............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 19. N............. – zawodniczka KS Art Station, 500 zł brutto;
 20. W............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 21. A............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 22. A............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 23. J............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 24. M............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 25. A............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 26. W............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 27. A............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 28. J............. – zawodniczka KS Art Station, 300 zł brutto;
 29. A............. – zawodniczka SS Radioorientacji Sportowej, 700 zł brutto;

 

 

Z up. Prezydenta Miasta

Jarosław Chęcielewski

Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

W załączniku znajduje się treść zarządzenia.