Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.um.skierniewice.pl

Adres artykułu: www.bip.um.skierniewice.pl/artykuly/1311

ZarządzeniePrezydenta Miasta Skierniewice Nr 63.2022

Podtytuł: z dnia 30 marca 2022 r.

Załączniki:

1) Zarzadzenie Prezydenta Miasta Skierniewic.

2)  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych Miasta Skierniewice w 2022 roku.